Kiểm tra- Thử nghiệm

Các ống và thanh chuẩn dùng trong kiểm tra dòng xoáy

Gồm nhiều rãnh khía ngang và dọc ở bề mặt bên trong và bên ngoài.
 

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ