Khối chuẩn dùng trong kiểm tra dòng xoáy

Bao gồm các rãnh khía sâu 0.2mm, 0.5mm, 1.0mm. Cung cấp đầy đủ các loại vật liệu.

Product Downloads

Download Language File Type
Calibration Blocks Brochure English PDF
Calibration Blocks Catalog Vietnamese PDF
Google+

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật