Khối chuẩn DS ( AWS type)

Dùng hiệu chuẩn khoảng cách và độ nhạy cho sóng dọc. Gồm một phần chiều cao 2” và 2 phần chiều cao 4”. Kích thước: 6.0" x 4.0" x 2.0"

Product Downloads

Download Language File Type
Calibration Blocks Brochure English PDF
Calibration Blocks Catalog Vietnamese PDF
Google+

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật