Khối chuẩn DC ( AWS type)

Dùng hiệu chuẩn khoảng cách cho sóng ngang. Gồm nửa khối trụ tròn bán kính 1” , bề dày 1” nằm trên khối bán kính 2”, bề dày 0.5”.

Product Downloads

Download Language File Type
Calibration Blocks Brochure English PDF
Calibration Blocks Catalog Vietnamese PDF
Google+

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật