Khối chuẩn cong dùng trong kiểm tra dòng xoáy

Gồm nhiều rãnh khía trên mẫu tấm cong.

Product Downloads

Download Language File Type
Calibration Blocks Brochure English PDF
Calibration Blocks Catalog Vietnamese PDF
Google+

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật