High Temperature Rings (HT)

Hoạt động ở nhiệt độ 300°C (tiếp xúc liên tục) 15 phút) và 340°C (tiếp xúc lên tục 5 phút). Có thể thay đổi tần số hoạt động. Dễ dàng thay thế các biết tử

  • Can inspect pipe that is operating at up to 300C
  • Similar to inflatable rings, using transducer modules that can be moved from ring to ring

Product Downloads

Download Language File Type
Guided Ultrasocnic Brochure English PDF
Google+

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật