High Definition Rings (HD)

Sử dụng tần số cao, tăng độ nhạy phát hiện khuyết tật khi kiểm tra

  • Operates at higher frequency.
  • Similar to other inflatable rings, using transducer modules that can be moved from ring to ring.
  • Special 4 transducer modules

Product Downloads

Download Language File Type
Guided Ultrasocnic Brochure English PDF
Google+

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật