Hệ thống phân tích độ tròn kích thước lớn (Talyrond 565/585XL)

Hệ thống đo và phân tích độ tròn Talyrond 565/585XL phù hợp với các ứng dụng đo cho các chi tiết lớn như vòng bi, lốc máy xe máy, ô tô, xe tải…

  • Thiết kế hệ thống cho phép đo trên vòng bi có đường kính đến 1000mm
  • Khả năng cân tâm và cân mức hoàn toàn tự động
  • Tự động hiệu chuẩn đầu đo
  • Điều chỉnh hướng đo bằng tay hoặc tự động (tùy chọn)
  • Bộ phận cột đứng đến 1200mm
  • Phạm vi đo rộng cho chi tiết có đường kính lớn với khả năng điều chỉnh chiều cao cột và tay đo
  • Phần mềm điều khiển và phân tích Ultra phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế

Product Downloads

Download Language File Type
Talyrond 500XL-Lowres_EN-overview English PDF
Google+

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật