Hệ thống kiểm tra từ tính- SB-Series

Bộ khử từ sử dụng để khử từ tính các sản phẩm cơ khí với dòng ra lên đến 12.000 Ampe, khả năng khử được vật lớn hơn 24".

Liên hệ
  • Thiết bị khử từ công suất lớn, độc lập.
  • Dòng cảm ứng lên đến 8000 amps
  • Gồm các model:
    • SB-1416: kích thước cửa sổ khử từ 14”Wx16”H (36 cm x 41 cm)
    • SB-1619: kích thước cửa sổ khử từ 16”Wx19”H (41 cm x 48 cm)
    • SB-2824: kích thước cửa sổ khử từ 28”Wx24”H (71 cm x 61 cm)
  • Tùy chọn chức năng tự động kích dòng cảm ứng từ.

Product Downloads

Download Language File Type
SB-Series Brochure English PDF
SB-Series Catalog Vietnamese PDF
SB-1416 English PDF
SB-1619 English PDF
SB-2824 English PDF
Google+

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật