Hệ thống kiểm tra từ tính- SB-Series

Bộ khử từ sử dụng để khử từ tính các sản phẩm cơ khí với dòng ra lên đến 12.000 Ampe, khả năng khử được vật lớn hơn 24".

  • Thiết bị khử từ công suất lớn, độc lập.
  • Dòng cảm ứng lên đến 8000 amps
  • Gồm các model:
    • SB-1416: kích thước cửa sổ khử từ 14”Wx16”H (36 cm x 41 cm)
    • SB-1619: kích thước cửa sổ khử từ 16”Wx19”H (41 cm x 48 cm)
    • SB-2824: kích thước cửa sổ khử từ 28”Wx24”H (71 cm x 61 cm)
  • Tùy chọn chức năng tự động kích dòng cảm ứng từ.

Product Downloads

Download Language File Type
SB-Series Brochure English PDF
SB-Series Catalog Vietnamese PDF
SB-1416 English PDF
SB-1619 English PDF
SB-2824 English PDF
Google+

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật