Hệ thống kiểm tra tang trống máy bay tự động- Model WheelScan 5

Hệ thống sử dụng phương pháp dòng xoáy để kiểm tra khuyết tật của các tang trống trong ngành hàng không. Thiết bị sử dụng đơn giản và hiệu quả cao.

  • WheelScan 5 được thiết kế riêng cho kiểm tra bánh máy bay
  • Cấu hình được thiết lập cho từng bánh máy bay cần kiểm tra
  • Kết quả đo chính xác với bộ mã hoá kết quả vị trí tuyến tính
  • Chức năng Auto Truk Plus bảo đảm kiểm tra 100% bề mặt cần kiểm tra
  • Phần mềm báo cáo Whirs giúp đánh giá và phân tích kết quả trên biểu đồ

Product Downloads

Download Language File Type
WheelScan 5 Brochure English PDF
WheelScan 5 Catalog Vietnamese PDF
Google+

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật