Hệ thống đo & phân tích độ nhám phổ thông (Talysurf® i-Series)

Hệ thống đo độ nhám và dạng sóng sử dụng công nghệ cảm ứng với nhiễu thấp và độ phân giải cao, Talysurf i-Series là giải pháp lý tưởng cho các ngành công ngh...

Đo đầy đủ các thông số bề mặt
Phần đo và cảm ứng với độ phân giải cao, nhiễu thấp cho kết quả đo độ nhám và dạng sóng chính xác và tin cậy
Các thông số đo chi tiết
Bao gồm tất cả các thông số về độ nhám bao gồm cả Rk, R&K, các sóng chủ đạo,…
Đa năng và dễ sử dụng
Bằng cách sử dụng phần mềm điều khiển và phân tích mạnh mẽ, việc đo các thông số độ nhám và dạng sóng chưa bao giờ dễ dàng hơn

Product Downloads

Download Language File Type
Talysurf® i-Series Brochure English PDF
Google+

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật