Giá đỡ di động dạng bánh lăn

Cơ động và bền, sử dụng di chuyển trên hệ thống kiểm tra từ tính

  • Được gắn trên đường ray của các hệ thống kiểm tra từ tính
  • Mã số: 1857, 605750, 621658

Product Downloads

Google+

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật