Kiểm tra- Thử nghiệm

Hệ thống kiểm tra khuyết tật ống trên dây chuyền sản xuất NOVAFLUX

Kiểm tra khuyết tật trong vật liệu kim loại (thanh bar, dây, ống) với phương pháp kiểm tra rò rỉ từ thông (MFL), độ nhạy cao.
  • Độ chính xác cao cho kết quả kiểm tra đáng tin cậy, tín hiệu phản hồi thời gian thực cung cấp ngay lập tức về chất lượng của mẫu kiểm tra.
  • Kiểm tra ở tốc độ cao, thông lượng, tần suất kiểm tra và tốc độ quay.
  • Giảm chi phí phế liệu và vật liệu một cách hiệu quả, phương pháp hợp lý để kiểm tra thanh siêu nhạy, phát hiện các vết nứt có độ sâu nhỏ tới 0,1 mm.
  • Thử nghiệm từ thông rò đáp ứng nhiều tiêu chuẩn quốc tế.
   NOVAFLUX® testing system: Technical data
  NOVAFLUX® system
with RFL 65
NOVAFLUX® system
with RFL 140
NOVAFLUX® system
with RFL 200
   Weight  350 kg (772 lb)  840 kg (1852 lb)  1150 kg (2535 lb)
   Inspection speed  Up to 2.4 m/s (7.87 ft/s)
depending on the test piece diameter
Up to 3 m/s (9.84 ft/s)
depending on the test piece diameter
Up to 1.6 m/s (5.25 ft/s)
depending on the test piece diameter
   Defect resolution  0.1 mm depending on surface structure;
0.05 mm on bright steel depending on surface structure
   Defect length  Probe distance 6.25 mm: 9 mm (0.35 in);
probe distance 5 mm: 7.5 mm (0.30 in)
Probe distance 10 mm: 15 mm or more (0.59 in);
probe distance 12.5 mm: 17 mm (0.67 in) or more
Probe distance 7.5 mm: 10 mm (0.39 in)
   Sorting classes  S0 (good); S1 (repairable); S2 (scrap)
  Display  8-channel
   Acoustic emissions Approx. 82 dB(A)
without test piece (distance 1m)
83 dB(A) at 1800 rpm
without test piece (distance 1 m)
Approx. 80 dB(A)
without test piece (distance 1 m)
         
   Application fields
  NOVAFLUX® system
with RFL 65
NOVAFLUX® system
with RFL 140
NOVAFLUX® system
with RFL 200
   Production type  Bars and seamless tubes
   Materials  Round black or bright steel (ferro magnetic); rolled, straightened or sand blasted
   Diameter  5-65 mm
(0.20 - 2.60 in)
10-140 mm
(0.39 - 5.51 in)
30-200 mm
(1.18 - 7.87 in)
   Production line  Offline (single bars and tubes)
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ