Dụng cụ so sánh kích thước vết nứt

Dụng cụ so sánh kích thước vết nứt

  • 514048 dải kích thước 0.005" -> 0.125"
  • 514049 dải kích thước 0.2mm -> 3mm

Product Downloads

Google+

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật