Kiểm tra- Thử nghiệm

Tìm File

Vui lòng chọn file từ danh sách bên dưới hoặc nhập tên sản phẩm và click Tìm File

Download File

STT
File Download
141

Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ dải trung bình -22 đến 155ºC (Lò khô/ Bể ướt) && RTC-158/250

142

Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ dải trung bình -45 đến 155ºC (Lò khô) && RTC-187

143

Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ dải thấp -90 đến 125C (Lò khô) && PTC-125

144

Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ dải trung bình và cao -25 đến 660C (Lò khô) && PTC-155/350/660

145

Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ dải trung bình và cao -25 đến 660C (Lò khô) && CTC-155/350/652/660

146

Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ công nghiệp 100 đến 1205°C && CTC-1205

147

Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ cho tàu biển 28 to 650°C && MTC-650A

148

Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ cơ bản -10 đến 400C && ETC series

149

Cảm biến bù nhiệt DLC cho model RTC series

150

Thiết bị chuẩn đoán động cơ điện Offline && ALL-TEST PRO™ 34

151

Thiết bị đo nhiệt độ chuẩn 2 kênh && DTI-1000

152

Thiết bị phân tích nhanh động cơ điện Offline && ALL-TEST PRO 7™

153

Cảm biến nhiệt độ chuẩn && STS Series

154

Thiết bị phân tích nhanh động cơ điện Offline ALL-TEST PRO 7™ Professional

155

Thiết bị hiệu chuẩn tín hiệu đa năng cầm tay && ASC-400

156

Thiết bị giao tiếp Hart và Fieldbus - AMS TREX

157

Bộ quét tín hiệu đa kênh && ASM series

158

Thiết bị hiệu chuẩn dòng điện mA && mAcal

159

Thiết bị kiểm tra động cơ && Motor Genie™

160

Thiết bị phân tích nhanh động cơ điện Offline && ALL-TEST PRO 5™

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ