Kiểm tra- Thử nghiệm

Tìm File

Vui lòng chọn file từ danh sách bên dưới hoặc nhập tên sản phẩm và click Tìm File

Download File

STT
File Download
101

Thiết bị phát hiện rò rỉ đường ống- khí - Model RD546

102

Thiết bị siêu âm Guided Wave/ Long Range UT - Model WaveMaker G4

103

Thiết bị siêu âm- Wavemaker G4mini

104

Thiết bị kiểm tra nhanh ăn mòn tại vị trí gối đỡ đường ống &&Model QSR1

105

Thiết bị đo & phân tích độ nhám dạng di động && Form Talysurf Intra

106

Thiết bị đo độ nhám cầm tay có hiển thị phổ && Surtronic S-100 Series

107

Thiết bị phân tích bề mặt tốc độ cao không tiếp xúc && CCI MP-HS

108

Thiết bị phân tích bề mặt độ phân giải cao không tiếp xúc && CCI HD

109

Thiết bị phân tích bề mặt không tiếp xúc phổ thông && CCI MP

110

Thiết bị phân tích bề mặt kính quang học không tiếp xúc && CCI Optics

111

Ống chuẩn trực tự động ngắm bằng mắt && TA51

112

Ống chuẩn trực tự động ngắm bằng mắt && TA60

113

Ống chuẩn trực tự động ngắm bằng mắt && VA900

114

Ống chuẩn trực tự động hai trục kỹ thuật số siêu chính xác

115

Ống chuẩn trực tự động hai trục kỹ thuật số

116

Thiết bị cân thẳng hàng bằng laser

117

Ống cân thẳng hàng cơ bản

118

Ống cân thẳng hàng kỹ thuật số

119

Ống cân thẳng hàng tích hợp thước trắc vi quang học

120

Thiết bị đo độ nghiêng chính xác && TB100

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ