Kiểm tra- Thử nghiệm

Tìm File

Vui lòng chọn file từ danh sách bên dưới hoặc nhập tên sản phẩm và click Tìm File

Download File

STT
File Download
81

Thiết bị đo liều phóng xạ &&Model RDS-30 (Hãng RADOS)

82

Thiết bị đo liều phóng xạ &&Model Inspector+ (Hãng SE International)

83

Liều kế cá nhân && Model RAD-60S (Hãng RADOS)

84

Thiết bị phát tia X dạng xung &&Model XRS-3

85

Thiết bị phát tia X dạng xung &&Model XRS-4

86

Máy nội soi đo lường 3D giao tiếp thông minh &&Model Mentor Visual IQ

89
90

Ống soi Cứng &&Model Rigid borescope

94

Camera nội soi công nghiệp &&Series P374 IS

95

Camera kiểm tra bồn bể, kiểm tra dưới nước &&Model Cazoom PTZ Family

97

Thiết bị RADA kiểm tra tình trạng công trình ngầm dưới đất- Model RD1500

98

Thiết bị phát hiện rò rỉ đường ống- khí - Model RD542

99

Thiết bị phát hiện rò rỉ đường ống- khí - Model RD533

100

Thiết bị phát hiện rò rỉ đường ống- khí - Model RD545

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ