Kiểm tra- Thử nghiệm

Tìm File

Vui lòng chọn file từ danh sách bên dưới hoặc nhập tên sản phẩm và click Tìm File

Download File

STT
File Download
41

Đầu dò kiểm tra khuyết tật dưới bề mặt

42

Đầu dò sử dụng cho kiểm tra mối hàn (WeldScan probes)

43

Đầu dò RFT cho kiểm tra ống sắt từ

44

Đầu dò cho kiểm tra ống với vật liệu không nhiễm từ tính

45

Bàn điều khiển cho thiết bị phát tia X &&Model Eresco MF4

46

Ống phát tia X 200KV làm mát bằng nước &&Model Eresco 42 MF4- W

47

Ống phát tia X 300KV làm mát bằng khí &&Model Eresco 65 MF4

48

Ống phát tia X 300KV làm mát bằng nước &&Model Eresco 65 MF4-W

49

Ống phát tia X 200KV Panoramic làm bằng khí &&Model Eresco 32 MF4-C

50

Ống phát tia X 300KV Panoramic làm mát bằng khí &&Model Eresco 52 MF4- CL

51

Ống phát tia X 160KV làm mát bằng khí &&Model Eresco 160 MF4-R

52

Thiết bị phát tia X di động &&Model ISOVOLT Mobile 160

53

Thiết bị phát tia X lắp trong hệ thống cố định &&ISOVOLT Titan E Series

54

Thiết bị quét film CR dạng để bàn &&Model CRx Vision

55

Thiết bị quét phim FD (Film Digitisation) &&Model CRxFlex

56

Thiết bị quét Film CR dạng nhỏ gọn &&Model CRx 25P

57

Các tấm cảm biến bức xạ kỹ thuật số DDA & Tấm DDA không dây &&Model DXR250-C/ U-W

58

Hệ thống X-ray Thời gian thực cố định &&Model x|cube Series

59

FLASH! X-Ray Digital Image Processing Software

60

Hệ thống X-Ray kiểm tra cắt lớp (CT) chi tiết cơ khí nhỏ & Bo mạch điện tử &&Model Nanotom M

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ