Kiểm tra- Thử nghiệm

Tìm File

Vui lòng chọn file từ danh sách bên dưới hoặc nhập tên sản phẩm và click Tìm File

Download File

STT
File Download
21

Hệ thống siêu âm đầu ống- Model REP (Tube End Tester)

32

Thiết bị phát hiện rò rỉ, chỉ thị đèn Led - Model Cygnus CygScope R

33

Thiết bị phát hiện rò rỉ với màn hình số- Model CYGNUS CygScope RD

34

Thiết bị phát hiện rò rỉ nắp khoang chứa - Model Cygnus Hatch Sure

35

Thiết bị dòng xoáy giao diện thông minh &&Model Mentor EM

36

Thiết bị kiểm tra hệ thống trao đổi nhiệt &&Model Apollo™

37

Đầu dò dạng vòng thường sử dụng trong kiểm tra tự động

38

Mẫu đối chứng cho kiểm tra khuyết tật bề mặt

39

Đầu dò đo độ dẫn điện của vật liệu

40

Đầu dò dòng điện xoáy kiểm tra khuyết tật bề mặt

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ