Kiểm tra- Thử nghiệm

Tìm File

Vui lòng chọn file từ danh sách bên dưới hoặc nhập tên sản phẩm và click Tìm File

Download File

STT
File Download
1

Máy siêu âm khuyết tật, thiết lập tiêu chuẩn mới && Model Krautkramer USM 100

2

Máy siêu âm mối hàn && Model USM 36-DAC

3

Thiết bị kiểm tra chất lượng mối hàn điểm công nghệ PAUT && Model: Krautkramer SpotVision

4

Thiết Bị Siêu Âm Khuyết Tật Kim Loại Công Nghệ Mảng Điều Pha && Model Mentor UT 32:32PR hoặc 32:128PR

5

Thiết bị siêu âm kích thước nhỏ gọn && Model USM Go+

6

Thiết bị siêu âm năng lượng cao - Model USN 60/60 L

7

Thiết bị siêu âm mối hàn trong ngành ô tô Spotchecker

8

Thiết bị kiểm tra khuyết tật ống, dây thép, cáp điện trên dây chuyền sản xuất bằng phương pháp dòng điện xoáy&&EDDYCHEK 610

9

Thiết bị siêu âm chiều dày vật liệu với hiển thị A-scan, B-scan, Topcoat & Auto V. - Model DMS Go+

10

Thiết bị đo chiều dày vật liệu với B-scan- Model DM5E/ DM5E DL

11

Thiết bị đo chiều dày dưới nước- Model Cygnus Under Water

12

Thiết bị đo độ dày chống cháy nổ- Model Cygnus 1 IS

13

Cygnus DIVE Underwater Tester

14

Cygnus FMD System for Diver

15

Thiết bị siêu âm đa kênh- Model Usip 40

16

Hệ thống siêu âm bán tự động kiểm tra mối hàn vòng trên ống - Model WeldStar

17

Hệ thống siêu âm trục bánh xe tàu hỏa- Model CHAT

18

Hệ thống kiểm tra ống hàn dạng xoắn ốc- Model SNUP-SP - Spiral SAW

19

Hệ thống siêu âm ống hàn điện trở- Model ERW

20

Hệ thống siêu âm thép tấm cỡ lớn- Model Plate Tester

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ