Đo Lường - Thử Nghiệm Kim LoạiKiểm Tra Không Phá Hủy (NDT)

Thiết Bị Kiểm Tra Khuyết Tật

Vui lòng chọn file từ danh sách bên dưới hoặc nhập tên sản phẩm và click Tìm File

Download File

STT
File Download
1

Mẫu Chuẩn ARMI

4
5

CAT#6. AUTOMATIC WELD SIZE WELD GAGE

6

Thiết bị siêu âm- Wavemaker G4mini

7

Máy đo tuổi vàng- Model Cube

8

Máy đo tuổi vàng- Model Compact Eco

9

Thiết bị đo liều phóng xạ RDS-30 (Hãng RADOS)

10

Máy khắc laser (Fiber Laser) - Model CFM10F / CFM20F

11

Thiết bị đo liều phóng xạ RDS-110 (Hãng RADOS)

12

Máy cắt laser- Model CFC Series

13

Liều kế cá nhân RAD-60S (Hãng RADOS)

14

Máy hàn laser- Model Forza 160

15

Thiết bị đo liều phóng xạ Inspector+ (Hãng SE International)

16

Cân vàng Model CY - Cân chính xác 3 chữ số thập phân

17

Máy cân tỷ trọng xác định Karat- Khối lượng

18

Máy rửa siêu âm- Model YJ 5120 5Ltr

19

Thiết bị phân tích model UTIMA EXPERT LT

20

Thiết bị phân tích model UTIMA EXPERT

Hệ thống đang xử lý. Vui lòng chờ!