Đo Lường - Thử Nghiệm Kim LoạiKiểm Tra Không Phá Hủy (NDT)

Thiết Bị Kiểm Tra Khuyết Tật

Vui lòng chọn file từ danh sách bên dưới hoặc nhập tên sản phẩm và click Tìm File

Download File

STT
File Download
1

Thiết Bị Siêu Âm Khuyết Tật Kim Loại Công Nghệ Mảng Điều Pha && Model Mentor UT 32:32PR hoặc 32:128PR

2

Máy siêu âm mối hàn && Model USM 36-DAC

3

Thiết bị siêu âm kích thước nhỏ gọn && Model USM Go+

4

Thiết bị siêu âm năng lượng cao - Model USN 60/60 L

5

Thiết bị siêu âm mối hàn trong ngành ô tô Spotchecker

6

Thiết bị siêu âm chiều dày vật liệu với hiển thị A-scan, B-scan, Topcoat & Auto V. - Model DMS Go+

7

Thiết bị đo chiều dày vật liệu với B-scan- Model DM5E/ DM5E DL

8

Thiết bị đo chiều dày dưới nước- Model Cygnus Under Water

9

Thiết bị đo độ dày chống cháy nổ- Model Cygnus 1 IS

10

Thiết bị siêu âm đa kênh- Model Usip 40

11

Hệ thống siêu âm bán tự động kiểm tra mối hàn vòng trên ống - Model WeldStar

12

Hệ thống siêu âm trục bánh xe tàu hỏa- Model CHAT

13

Hệ thống kiểm tra ống hàn dạng xoắn ốc- Model SNUP-SP - Spiral SAW

14

Hệ thống siêu âm ống hàn điện trở- Model ERW

15

Hệ thống siêu âm thép tấm cỡ lớn- Model Plate Tester

17

Hệ thống siêu âm các chi tiết có hình dạng phức tạp Hydrastar

18

Hệ thống siêu âm dạng Modul- Model VIS

19

Hệ thống siêu âm có đường kính nhỏ- Model ROWA 40/60 PAT

20

Hệ thống siêu âm siêu âm bánh xe tàu hỏa Model WheelStar ™ - UFPE

Hệ thống đang xử lý. Vui lòng chờ!