Kiểm tra- Thử nghiệm

Thiết bị đo độ nghiêng kỹ thuật số

Thiết bị đo góc nghiêng kỹ thuật số là công cụ mạnh mẽ và lý tưởng cho các ứng dụng đo góc yêu cầu độ chính xác cao, sử dụng đơn giản và hiển thị rõ ràng
  • Tích hợp chương trình hiệu chuẩn vào máy để đảm bảo tính toàn vẹn của giá trị đo
  • Đọc trực tiếp đến 4 giây cung
  • Độ chính xác đến 2 phút cung
  • Dải đo rộng đến ± 45º

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ