Kiểm tra- Thử nghiệm

Dịch Vụ Kỹ Thuật

Dịch Vụ Kiểm Định - Hiệu Chuẩn - Thử Nghiệm

Phòng Kiểm định- Hiệu chuẩn- Thử Nghiệm Quốc Huy đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng- Bộ Khoa học Công nghệ (BoA) đánh giá và công nhận Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/ IEC 17025:2017 (Số hiệu VILAS 885- Số Đk: 180 & 560/TN- TĐC) vào ngày 16/03/2021.

Phòng Kiểm định- Hiệu chuẩn- Thử nghiệm Quốc Huy sẽ đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng với các ưu thế như:

l. Kiểm định-  Hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra không phá hủy (NDT) được công nhận ISO-17025

Applicable Standard: ISO 17025:2017, ASTM E 376, ASTM E 317, ASTM E 797, ASTM E 1444, ASTM E 1390, ASTM E 1079

              Hiệu chuẩn thiết bị siêu âm - USM 36                                                     Hiệu chuẩn thiết bị dòng xoáy - Mentor EM

II. Thử nghiệm- Phân tích thành phần vật liệu đã được công nhận ISO-17025

Mẫu hợp kim kẽm Mẫu hợp kim đồng Mẫu thép không rỉ

 

DOWNLOAD LANGUAGE FILE TYPE
Catalog Dịch Vụ Kỹ Thuật

English

pdf

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ