Kiểm tra- Thử nghiệm

Dịch Vụ Kỹ Thuật

Dịch vụ Đào tạo

Trung tâm đào tạo Quốc Huy thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo Thử nghiệm Không phá hủy (NDT), Phân tích mô tơ điện, Phân tích rung động, cụ thể như sau:

Các tiêu chuẩn áp dụng: SNT-TC-1A, ISO 9712, PCN, ISO-18436-2

Đào tạo phân tích rung động Đào tạo kiểm tra siêu âm
DOWNLOAD LANGUAGE FILE TYPE
Catalog Dịch Vụ Kỹ Thuật English pdf

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ