Đầu dò sử dụng để kiểm tra bề mặt

Đầu dò với nhiều kích thước khác nhau: đường kính (từ 2.3mm trở lên), chiều dài với nhiều lựa chon, phù hợp các tiêu chuẩn trong kiểm tra hàng không và công....

  • Không cần cạo bỏ lớp phủ khi kiểm tra.
  • Nhiều lựa chọn khác nhau cho người sử dung
  • Model thường dùng:
    • 120P1A (200 kHz)
    • 105P4 (500 kHz)
    • 350P1A (200kHz)

Product Downloads

Download Language File Type
Rotating Eddy Curent Brochure English PDF
Rotating Eddy Curent Catalog Vietnamese PDF
Google+

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật