Đầu dò kiểm tra mối hàn- Bề mặt- Đo độ dẫn điện

Tiêu chuẩn cho các ứng dụng đặc thù: kiểm tra mối hàn, đo dộ dẫn điện, kiểm tra khuyết tật bề mặt

  •  ASP1L2 (Bộ đầu dò và các phụ kiện cho kiểm tra mối hàn): 3x đầu dò kiểm tra mối hàn, 2x cáp kết nối, mẫu chuẩn thép với khuyết tật, mối hàn mẫu, băng keo dán đầu dò, vali.
  • ASP2L2 (Bộ đầu dò và các phụ kiện cho kiểm tra bề mặt): 5x đầu dò kiểm tra bề mặt, 2x cáp kết nối, mẫu chuẩn thép với khuyết tật, mẫu chuẩn nhôm, băng keo dán đầu dò, vali.
  • ASP3L2 (Bộ đầu dò và phụ kiện đo độ dẫn điện): đầu dò, bộ mẫu chuẩn đo độ dẫn điện, 2x cáp kết nối, vali

Product Downloads

Download Language File Type
Rotating Eddy Curent Brochure English PDF
Rotating Eddy Curent Catalog Vietnamese PDF
Google+

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật