Đầu dò kiểm tra khuyết tật dưới bề mặt

Giá thành rẻ, sử dụng đầu dò kiểm tra mối hàn có thể thay thế phương pháp từ tính trong kiểm tra mối hàn. Kiểm tra và bỏ qua lớp phủ trên vật liệu

  • Tần số sử dụng thấp hơn đầu dò kiểm tra bề mặt, khả năng có thể phát hiện được khuyết tật dưới bề mặt 5mm
  • Không cần cạo bỏ lớp phủ khi kiểm tra
  • Model thường dùng:
    • 700P011A (300Hz-100kHz),
    • 700P24A (80Hz-60kHz)…

Product Downloads

Download Language File Type
Rotating Eddy Curent Brochure English PDF
Rotating Eddy Curent Catalog Vietnamese PDF
Google+

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật