Đầu dò dạng vòng thường sử dụng trong kiểm tra tự động

Đầu dò với kích thước vòng Ring nhỏ, sử dụng để kiểm tra một sô chi tiết ống, thanh, dây dẫn. Sử dụng được các thiết bị của GE: Mentor EM, Phasec 3D, Phasec...

  • Ứng dụng để kiểm tra khuyết tật trong ống, dây kim loại, thanh dẫn…
  • Model thường dùng:
    • 841P050A, 841P070A, 840P050A, 840P070A

Product Downloads

Download Language File Type
Rotating Eddy Curent Brochure English PDF
Rotating Eddy Curent Catalog Vietnamese PDF
Google+

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật