Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


Mực từ chưa pha 7C Black

Màu đen,chưa pha và độ nhạy cao


Mực từ pha sẵn 7HF Black (Aerosol)

Màu đen, pha sẵn và độ nhạy cao


Sơn phản quang WCP-2 (Aerosol)

Màu trắng, hạt mịn, tạo tương phản bề mặt kiểm tra từ tính


Mực từ pha sẵn 9CM (Aerosol)

Màu đỏ, pha sẵn và độ nhạy cao


Mực từ huỳnh quang chưa pha 14A

Dạng chưa pha, độ nhạy rất cao dùng chung với đèn tia cực tím


Mực từ huỳnh quang dạng hỗn hợp 14A Redi- Bath

Pha sẵn tổng hợp, độ nhạy rất cao dùng chung với đèn tia cực tím


Mực từ huỳnh quang pha sẵn 14A Aqua-Glo

Pha sẵn, loại bình xịt được pha với nước độ nhạy rất cao dùng chung với đèn tia cực tím


Mực từ huỳnh quang dạng hỗn hợp khô 20B

Dạng bộ được sử dụng chung với dung dịch WA-2B


Mực từ chưa pha MG-410

Dạng bột, màu xanh lá cây dưới ánh sáng huỳnh quang.


Mực từ huỳnh quang chưa pha MG-3410 (mực từ chưa pha MG410 & chất phụ gia)

Dạng bột, màu xanh lá cây dưới ánh sáng huỳnh quang.


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật