Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


Mẫu khuyết tật mối hàn T, Y, K

Gồm các mối hàn Tee, Y, K với các khuyết tật khác nhau được chế tạo sẵn. Có nhiều kích thước khác nhau tùy theo nhu cầu khách hàng.


Mẫu khuyết tật mối hàn Nozzle, Node

Gồm các mối hàn nozzle, node với các khuyết tật khác nhau được chế tạo sẵn. Có nhiều kích thước khác nhau tùy theo nhu cầu khách hàng.


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật