Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


CAT#82. 8PIECE FILLET WELD SET

Đo kích thước chân và đỉnhmối hàn góc từ 2 1/8” đến 3”. Bộ gồm 8 thước nhỏ gọn và được làm từ thép không gỉ


CAT#2. ECONOMY SINGLE PURPOSE HI-LO WELDING GAGE

Thước đo độ lệch cao thấp (High-Low) của mối ghép mép chi tiết chuẩn bị hàn. Đo khoản cách chân mối hàn


CAT#1. HI-LO WELDING GAGE INTERNAL ALIGNMENT

Đo độ lệch cao thấp mối ghép đấu đầu bên trong ống trước và sau khi định vị chuẩn bị hàn. Đo độ cao mối hàn đấu đầu


CAT#10. PRE INSPECTION POCKET FILLET WELD GAGE

Dưỡng đo kích thước chân và độ cao mối hàn góc, đo được 8 kích cỡ khác nhau. Kích thước nhỏ gọn


CAT#5. “V-WAC” WELD GAGE

Đo độ cao đỉnh mối hàn. Đo kích thước cháy chân, hố, rỗ khí của mối hàn. Đo đến 1/4”, độ chia 1/64”. Được làm bằng thép không gỉ


CAT#5D. “V-WAC” WELD GAGE

Đo độ cao đỉnh mối hàn. Đo kích thước cháy chân, hố, rỗ khí của mối hàn. Đo đến 0.240”, độ chia 0.020”. Được làm bằng thép không gỉ


CAT#5M. “V-WAC” WELD GAGE

Đo độ cao đỉnh mối hàn, Đo kích thước cháy chân, hố, rỗ khí của mối hàn. Dải đo đến 6 mm, độ chia 0.5mm. Được làm bằng thép không gỉ


CAT#5F. PIT GAGE

Đo độ cao đỉnh mối hàn. Đo kích thước cháy chân, hố của mối hàn. Dải đo từ 0 đến 2mm, độ chia 0.2mm. Được làm bằng thép không gỉ


CAT#5A. PIT DEPTH GAGE

Đo kích thước cháy chân, hố, rỗ khí của mối hàn. Đo đến 1/2”, độ chia 1/32”. Được làm bằng thép không gỉ


CAT#5G. PIT GAGE

Đo độ cao đỉnh mối hàn. Đo kích thước cháy chân, hố của mối hàn. Đo đến 0.08mm, độ chia 0.005mm. Được làm bằng thép không gỉ


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật