Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


Thiết bị rửa film tự động- Model NDT U

Chu kỳ rửa Film 5/8 phút, tốc độ rửa Film 375 film/h (9 x 12 cm), 40 film/h (35x 43 cm)


Thiết bị sấy film tự động- Model NDT Dryer

Thiết bị nhỏ gọn,dễ sử dụng làm khô nhanh Film chụp.


Thiết bị nạp film tự động- Model NDT Feeder

Thiết bị sử dụng để nạp Film vào máy rửa Film tiết kiệm thời gian 240 Film/h


STRUCTURIX S Eco

Chu kỳ rửa Film 5/8 phút, tốc độ rửa Film 720 fiml/h (6x12cm), 30 film/h (35x43cm)


Thiết bị rửa film tự động- Model NOVA

Chu kỳ rửa Film 8 phút, tốc độ rửa Film 30 film/h (35x43cm)


Thiết bị rửa film tự động- Model NDT M eco

Chu kỳ rửa Film 9 phút, tốc độ rửa Film 92 film/h (10x48cm), 30 film/h (35x43cm)


Film chụp ảnh phóng xạ- AGFA Structurix

Đạt tiêu chuẩn CEN, ISO, ASTM, JIS. Các loại film trên thị trường: D2, D3, D3 S.C., D4, D4 S.C., D5, D7, D8, WIDE LATITUDE, D4W, D6W, F6, F8.


X-Ray Film Certification & Quality Assurance Tools

Các mẫu đánh giá chất lượng film, hóa chất rửa film và các dụng cụ cho chụp phóng xạ phù hợp theo tiêu chuẩn EN444, ISO 5579, ASTM E94 và một số tiêu chuẩn đ...


Hóa chất rửa film

Dung dịch với chất lượng tốt, không gây độc hại nguy hiểm phù hợp trong kiểm tra chụp ảnh phóng xạ. Có dung dịch rửa film bằng tay và tự động.


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật