Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


Thiết bị phát hiện rò rỉ, chỉ thị đèn Led - Model Cygnus CygScope R

Thiết bị phát hiện nhanh rò rỉ và báo hiệu bằng âm thanh, thanh chỉ thị trên màn hình và đèn LEB


Thiết bị phát hiện rò rỉ với màn hình số- Model CYGNUS CygScope RD

Thiết bị phát hiện nhanh rò rỉ và báo hiệu bằng âm thanh, thanh chỉ thị trên màn hình, đèn LEB và biên độ âm thành trên màn hình LCD


Thiết bị phát hiện rò rỉ nắp khoang chứa - Model Cygnus Hatch Sure

Thiết bị phát hiện nhanh rò rỉ nắp khoang chứa, tín hiệu báo động bằng âm thanh và hiển thị dạng số, biêu đồ trên màn hình LCD


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật