Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


Hệ thống phân tích độ nhám và biên dạng phổ thông (Form Talysurf i-Series)

Dựa trên sự phát triển của công nghệ đầu đo cảm ứng, hệ thống đo và phân tích độ nhám/ biên dạng Form Talysurf i-Series cung cấp chuẩn mực về độ chính xác cũ...


Hệ thống đo & phân tích độ nhám phổ thông (Talysurf® i-Series)

Hệ thống đo độ nhám và dạng sóng sử dụng công nghệ cảm ứng với nhiễu thấp và độ phân giải cao, Talysurf i-Series là giải pháp lý tưởng cho các ngành công ngh...


Hệ thống phân tích độ nhám và biên dạng cao cấp (Form Talysurf PGI series)

Form Talysurf® PGI Series là dòng hệ thống đo và phân tích độ nhám, biên dạng đa năng sử dụng công nghệ giao thoa sóng laser cho kết quả siêu chính xác, phù...


Hệ thống phân tích độ nhám và biên dạng cao cấp (Form Talysurf PGI series)

Form Talysurf® PGI Series là dòng hệ thống đo và phân tích độ nhám, biên dạng đa năng sử dụng công nghệ giao thoa sóng laser cho kết quả siêu chính xác, phù...


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật