Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


Máy nội soi công nghiệp 3D giao tiếp thông minh- Model MViQ

Máy nội soi công nghiệp giao tiếp thông minh hỗ trợ khả năngg đo lường 3D PM và 3D stereo. Khả năng thay đổi dây soi. Tùy chọn nhiều tính năng chuyên sâu.


Máy nội soi công nghiệp- Model XLGo+

Máy nội soi công nghiệp có Kích thước nhỏ, khối lượng chỉ 1.73kg. Tích hợp sẵn tính năng đo lường, công nghệ XpertSteer, XpertBright, XpertLight


Máy nội soi công nghiệp- Model XLLv

A utility video borescope equipped to handle a wide variety of remote visual inspection needs. GE's video borescopes provide one of the best equipment values...


Máy nội soi công nghiệp- Model XLVu

Máy nội soi công nghiệp có Kích thước nhỏ, khối lượng chỉ 1.73kg. Nguồn sáng đèn LED. Tùy chọn tính năng đo lường Stereo


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật