Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


Camera kiểm tra bồn bể, kiểm tra dưới nước- Model Cazoom 6.2

3 lựa chọn đường kính camera khác nhau (70, 100, 140mm). Vật liệu camera: Al, SS, Ti .Có thể làm việc dưới nước tới 45m nước, chịu phóng xạ/ bức xạ cao.


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật