Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


R2P: gPIMS Permanently Installed Sensors

R2P: gPIMS Permanently Installed Sensors


R2B Inflatable EFC Rings

Phù hợp cho đường kính ống từ 6 inch đến 60 inch. Nhiết độ làm việc tối đa 70°C. Có thể thay đổi tần số hoạt động. Dễ dàng thay thế các biết tử. Có khả năng...


R2MHD: Modules for HD Inflatable Rings

Used to ‘populate’ HD inflatable rings with transducers Fixed spacing with 4 transducers per module


R2MWHT: Adjustable Modules for HT Inflatable Rings

Used to ‘populate’ HT inflatable rings with transducers. Two transducer spacings can be selected without taking the modules off of the ring (this allows a wi...


R2MW: Adjustable Modules for Inflatable Rings

Used to ‘populate’ inflatable rings with transducers. Four transducer spacings can be easily selected without taking the modules off of the ring (this allows...


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật