Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


MÁY ĐO ĐỘ PHẢN XẠ 45/0° ZRM 1021

Máy đo độ chính xác mạnh mẽ, di động và chạy bằng pin để xác định độ trắng, độ sáng, độ mờ và khả năng che giấu của sơn, mực và lớp phủ...


MÁY ÉP MÀNG TỰ ĐỘNG ZAA 2300

Thiết bị phòng thí nghiệm tự động cho ứng dụng chính xác và có thể tái tạo của vật liệu phủ, chất kết dính và các sản phẩm tương tự với hầu hết tất cả các ứn...


Giấy kiểm tra độ phủ màng sơn ZTC 2200

Giấy kiểm tra độ phủ màng sơn hay còn gọi là giấy kéo sơn là lớp nền hoàn hảo cho việc kiểm tra độ phủ màu của màng sơn đồng nhất hoăc không đồng nhất (được...


ZFC 3010 - 3015 Flow Cups / Immersion Flow Cups

Useful test devices for the rapid determination of the flow time of paints, varnishes and similar liquids


ZND 2050 - 2054 Wet Film Thickness Gauges

Comb gauges for determining the thickness of all types of liquid coatings


ZUA 2000 Universal Applicator

Applicator for universal use, with gap height adjustable from 0 µm - 3‘000 µm (0 mil - 118.11 mil), for preparing uniform films


ZIT 2440 Impact Tester

Impact tester for determination of impact resistance, deformability and elongation of coatings and substrates as well as adhesion of the coating


ZLA 2130 Sagging Applicator

Determination of sagging properties of coating materials and similar products on flat substrates


ZCF 2088 Cross-cut Tester

Sturdy test equipment with an ergonomic handle for determination of adhesion of thin and thick single or multi-coat systems


ZCT 2160 Cross-cut Templet

Small, sturdy test equipment for determination of adhesion of thin and thick, hard single or multi-coat systems


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật