Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


Thiết bị dòng xoáy giao diện thông minh- Model Mentor EM

Thiết bị kiểm tra không phả hủy bằng phương pháp dòng điện xoáy loại xách tay. Mentor EM dễ dàng cài đặt các giao diện làm việc cho từng ứng dụng. Hiển thị....


Thiết bị kiểm tra hệ thống trao đổi nhiệt- Model Apollo™

Hệ thống dòng xoáy kiểm tra ống trao đổi nhiệt nhiều kênh và nhiều tần số. Appolo được cung cấp các phương pháp kiểm tra trong công nghiệp: ET, RFT, và các ứ...


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật