Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


Thiết bị MFL kiểm tra cáp- Model MH60- 85

Kiểm tra cáp với đường kính từ 60-85 mm


Thiết bị MFL kiểm tra cáp- Model MH100- 150

Kiểm tra cáp với đường kính từ 100-150 mm


Thiết bị MFL kiểm tra băng tải- Model INTROCON

Thiết bị giúp kiểm tra ăn mòn, vết gẫy, đứt của cáp trong băng tải nhanh chóng chính xác.


Thiết bị MFL kiểm tra bồn bể- Model INTROCOR M150

INTROCOR M-150 là thiết bị được thiết kế để kiểm tra sàn bồn, thành bồn và thép tấm


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật