Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


Handheld XRF Analyser for Regulatory Compliance Screening - X-MET8000CG

X-MET8000 Expert với cài đặt Alloy LE FP, Metal FP, Lead in Paint, Solder Empirical Calibration… giúp xác định hàm lượng các nguyên tố độc hại trong hàng hó...


Máy phân tích thành phần kim loại cầm tay- Model X-MET8000 Expert

Máy phân tích thành phần kim loại cầm tay Tăng cường khả năng phân tích chuyên sâu và mở rộng thêm các chức năng tùy chọn.


Máy phân tích thành phần kim loại cầm tay- Model X-MET8000 Optimum

Máy phân tích thành phần kim loại cầm tay Mở rộng phạm vi phân tích cho nguyên tố nhẹ (Mg, Al, Si, P, S) cho tất cả các nền kim loại.


Máy phân tích thành phần kim loại cầm tay- Model X-MET8000 Smart

Máy phân tích thành phần kim loại cầm tay là Sự lựa chọn thông minh cho việc phân loại nhanh chóng các loại hợp kim phổ biến


Thiết bị kiểm tra quặng mỏ- Model X-MET8000 Expert GEO

Dòng máy phân tích XRF cầm tay linh hoạt và dễ dàng để sử dụng công cụ để phân tích nguyên tố trong một loạt các ngành công nghiệp trong đó có quặng mỏ.


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật