Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


Hệ thống phân tích độ tròn kích thước siêu lớn (Talyrond 450)

Được thiết kế đặc biệt cho các ngành chế tạo các hệ thống truyền động và máy công cụ có kích thước lớn, khối lượng nặng đến 1 tấn


Hệ thống phân tích độ tròn kích thước lớn (Talyrond 565/585XL)

Hệ thống đo và phân tích độ tròn Talyrond 565/585XL phù hợp với các ứng dụng đo cho các chi tiết lớn như vòng bi, lốc máy xe máy, ô tô, xe tải…


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật