Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


Hệ thống đo độ tròn cơ bản (Surtronic R50-R80)

Surtronic R50-R80 là hệ thống đo độ tròn cơ bản được thiết kế đơn giản về vận hành cũng giao diện điều khiển trên tablet, phù hợp với các ứng dụng đo kiểm tạ...


Hệ thống đo độ tròn cơ bản (Surtronic R100 Series)

Được phát triển dựa trên dòng Surtronic R50-R80, Surtronic R-100 mang đến khả năng đo toàn diện, nhanh chóng các thông số cơ bản về độ tròn


Hệ thống đo độ tròn cơ bản (Talyrond 130)

Talyrond 130 là hệ thống đo độ tròn sử dụng vòng bi khí và được điều khiển quay bằng phần mềm, với độ chính xác đến ± 0.02 µm, phù hợp với hầu hết ứng dụng đ...


Hệ thống đo độ tròn cơ bản (Talyrond 131c)

Talyrond 131C là bản nâng cấp của dòng Talyrond 130 với khả năng vận hành tự động bằng động cơ bước chính xác cũng như mở rộng phạm vi đo với bàn quay lớn hơ...


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật