Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


Thiết bị phát hiện rò rỉ đường ống- khí - Model RD533

Thiết bị RD533 đa chức năng phát hiện rò rỉ và đo vẽ địa hình của hệ thống đường ống nước


Thiết bị phát hiện rò rỉ đường ống- khí - Model RD542

Thiết bị phát hiện rò rỉ đường ống- khí - Model RD542


Thiết bị phát hiện rò rỉ đường ống- khí - Model RD545

Sử dụng hai phương pháp hydrogen tracer-gas methods để phát hiện rò rỉ trong hệ thống đường ống với độ nhạy cao


Thiết bị phát hiện rò rỉ đường ống- khí - Model RD546

Thiết bị phát hiện rò rỉ trong hệ thống đường ống khí- nước bằng dụng cụ cơ khí


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật