Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


Hệ thống siêu âm phương pháp nhúng- Model MUCT - 1000

Sử dụng phương pháp nhúng với modul đầu dò hoạt động theo 3 trục X, Y, Z, sử dụng xung A-Scan, B-Scan và C-San có khả năng vẽ bản đồ khuyế...


Hệ thống siêu âm bán tự động kiểm tra mối hàn vòng trên ống - Model WeldStar

Hệ thống siêu âm bán tự động kết hợp phương pháp Phased Aray, TOFD và xung dội Ascan, kiểm tra nhanh đường hàn theo chu vi ống tại các vị tr...


Hệ thống siêu âm ống hàn điện trở- Model ERW

Hệ thống siêu âm khuyết tật đường hàn dọc ống và kiểm tra khuyết tật và đánh giá tự động trên toàn bộ ống


Hệ thống kiểm tra ống hàn dạng xoắn ốc- Model SNUP-SP - Spiral SAW

Hệ thống siêu âm khuyết tật và đánh giá tự động các mối hàn dạng xoắn ốc trên trên ống


Hệ thống siêu âm đầu ống- Model REP (Tube End Tester)

Hệ thống siêu âm khuyết tật đầu ống, xác định độ dày thành ống hoặc đo độ lệch tâm của ống


Hệ thống siêu âm siêu âm bánh xe tàu hỏa Model WheelStar ™ - UFPE

Sử dụng đâu dò Phased Aray 256 biến tử kiểm tra tình trạng toàn bộ bánh xe tàu hỏa


Hệ thống siêu âm trục bánh xe tàu hỏa- Model CHAT

Hệ thống siêu âm với mô đun 8 đầu dò kiểm tra toàn bộ trục có đường kính từ 30 đến 90mm với hiển thị A-Scan, C-Scan. Thời gian kiểm tra nhanh từ 12-15 phút...


Hệ thống siêu âm thép tấm cỡ lớn- Model Plate Tester

Hệ thống siêu âm khuyết tật các tấm thép lớn và nặng. Có thể hoạt động ở tình trạng online hoặc offline


Hệ thống siêu âm thép tấm- Model BPE

Hệ thống siêu âm tách lớp hoặc khuyết tật bên trong các cuộn thép. Hệ thống BPE có thể hoạt động độc lập hoặc được tích hợp vào hệ thống kiểm tra m...


Hệ thống siêu âm các chi tiết có hình dạng phức tạp Hydrastar

Sử dụng cánh tay robot để kiểm tra khuyết tật trên chi tiếp có hình dạng phức tạp. Việc kiểm tra được lập trình tự động theo từng công v...


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật