Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


Thiết bị RADA kiểm tra tình trạng công trình ngầm dưới đất- Model RD1000+

Thiết bị xác định vị trí và độ sâu các hệ thống ống không dẫn điện ngầm với độ sâu tới 8m


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật