Thiết bị phân tích và đo độ dày lớp mạ XRF- Model AXIOM

Thiết bị phân tích lớp mạ của hãng ACZET với công nghệ đầu dò và ống phát tia X theo công nghệ tiên tiến có thể đo được tối đa 4 lớp phủ đồng thời. Đo nhanh,...


Thiết bị phân tích và đo độ dày lớp mạ XRF- Compact Eco

Thiết bị phân tích lớp mạ của hãng ACZET với công nghệ đầu dò và ống phát tia X theo công nghệ tiên tiến có thể đo được tối đa 4 lớp phủ đồng thời. Đo nhanh,...


Thiết bị phân tích và đo độ dày lớp mạ XRF- Model Cube X

Thiết bị phân tích lớp mạ của hãng ACZET với công nghệ đầu dò và ống phát tia X theo công nghệ tiên tiến có thể đo được tối đa 4 lớp phủ đồng thời. Đo nhanh,...


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật