Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


Ống soi mềm- Model FIBERSCOPE

Nhiều lựa chọn đường kính (tới 1mm), góc nhìn và chiều dài khác nhau. Có thể kết nối với camera để chụp ảnh


Ống soi Cứng- Model Rigid borescope

Nhiều lựa chọn đường kính (tới 1.5mm), góc nhìn và chiều dài khác nhau. Có thể kết nối với camera để chụp ảnh


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật