Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


Hệ thống cân thẳng hàng bằng laser

Hệ thống đo và cân thẳng hàng sử dụng các bộ phận quang điện tử tiên tiến nhất cho phép đo độ thẳng, độ phẳng, độ song song, độ vuông góc, độ thẳng hàng và n...


Ống cân thẳng hàng cơ bản

Ống cân thẳng hàng cơ bản cho phép thiết lập đường chuẩn bằng cách tận dụng sự song song và đồng trục của phần trục cơ và trục quang, cung cấp độ chính xác đ...


Ống cân thẳng hàng kỹ thuật số

Hệ thống cung cấp một CCD độ phân giải cao với phần mềm tự động cảm ứng vị trí tâm của đĩa ngắm CCD và sau đó tính toán khoảng cách từ trục chuẩn để đảm bảo....


Ống cân thẳng hàng tích hợp thước trắc vi quang học

Ống cân thẳng hàng tích hợp thước trắc vi quang học cho phép thiết lập các đường ngắm chuẩn cho các ứng dụng đo và cân thẳng hàng như đường ống, lỗ, trục, vò...


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật