Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


Đầu nối cáp 4/0

Bền và sử dụng kết nối với các thiết bị của Magnaflux


Đầu cuối cáp 4/0

Kết nối vời: Coil, thanh dẫn trung tâm, dây tạo từ trường...


Đầu nối chuyển đổi cáp

Tạo kết nối với vòng Ring ở đầu


Cuộn coil vòng dây mềm

Dạng coil mềm, tạo từ trường dọc, đường kính 24"


Kiềm kẹp

Dùng để kẹp các thanh dẫn trung tâm, sử dụng cho các ứng dụng kiểm tra di động Thỏa tiêu chuẩn: ASTM E709-08, ASTM E1444, BPVC


Miếng đỡ các chi tiết nhỏ

Bền và sử dụng để kết nối 2 thanh dẫn trung tâm kích thước nhỏ


Kẹp từ

Được sử dụng để kết nối với đầu cáp 0/4 để kết nối với thanh dẫn trung tâm


Giá đỡ di động dạng bánh lăn

Cơ động và bền, sử dụng di chuyển trên hệ thống kiểm tra từ tính


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật