Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


Mực từ huỳnh quang pha sẵn 14AM (Aerosol)

Pha sẵn, loại bình xịt độ nhạy rất cao dùng chung với đèn tia cực tím


Mực từ chưa pha 9C Red

Màu đỏ,chưa pha và độ nhạy cao


Mẫu kiểm tra chất lượng (QQI)

Mẫu sử dụng kiểm tra trực hướng và độ mạnh của từ trường cho thiết bị tạo dòng.


Prod Sets

Thiết bị cơ động sử dụng để tra các khu vực rộng


Thanh dẫn trung tâm

Nối hai cực của nguồn tạo từ trường và tạo từ trường vòng


Cuộn dây từ hóa di động (L-10)

Tạo từ trường dọc AC, đường kính ngoài 10" hoặc 15"


Khối chuẩn thử lực nâng

Kiểm tra lực nâng của gông từ và các thiết bị tạo từ, khối lượng 10lbs


Pie Field Indicator

Bát giác chỉ thị hướng từ trường Là mẫu để kiểm tra hướng kiểm tra của từ trường với 8 đường rãnh để kiểm tra.


Thanh kiểm tra

Mẫu với các lỗ bề mặt và dưới bề mặt, thỏa các tiêu chuẩn: ASTM E709-08, ASTM E1444


Vòng kiểm tra

Các lỗ khoan kiểm tra khẳ năng hoạt động của thiết bị tạo từ Thỏa tiêu chuẩn: ASTM E709-08, ASTM E1444, BPVC


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật